Обущарско ателие "Бебовски" - Поправка на обувки, боядисване на изделия от лицева кожа
(снимка отвън)