Обущарско ателие "Бебовски 2" - Поправка на обувки, боядисване на изделия от лицева кожа
(снимка отвътре)